Jak założyć indywidualną praktykę lekarską i jednoosobową działalność gospodarczą dla lekarza?

Prowadzenie działalności gospodarczej przez lekarzy podlega specyficznym dla tego zawodu zasadom. Aby założyć indywidualną praktykę lekarską, konieczne jest otwarcie jednoosobowej działalności i uzyskanie wpisu do specjalnego rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Trzymając się kroków zweryfikowanych przez specjalistów, możesz przejść przez proces sprawnie i bez stresu. 

Kto może założyć indywidualną praktykę lekarską? 

Indywidualna praktyka lekarska to rodzaj działalności regulowanej. Z tego powodu do prowadzenia działalności gospodarczej w tej formie wymagane jest spełnienie określonych wymogów. 

Aby założyć indywidualną praktykę lekarską, dany lekarz bądź dentysta musi mieć prawo wykonywania zawodu. Nie może również być ograniczony w tym zakresie, a w szczególności zawieszony czy pozbawiony uprawnień prawomocnym orzeczeniem sądowym. 

Dodatkowo działalność gospodarcza lekarza wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z minimalną sumą gwarancyjną 75 000 euro w stosunku do jednego i 350 000 euro co do wszystkich zdarzeń.  Gdy w grę wchodzi praktyka specjalistyczna, niezbędne jest ukończenie specjalizacji. Własny gabinet przeznaczony do świadczenia usług medycznych musi być odpowiednio wyposażony, w tym w zakresie sprzętów i produktów leczniczych. Jednoosobowa działalność gospodarcza lekarza wymaga oczywiście wpisu do CEIDG. 

Jak założyć indywidualną praktykę lekarską?

Zastanawiasz się, jak założyć prywatną praktykę lekarską? Pierwszym krokiem, który musisz zrobić, jest rejestracja Twojej działalności. Wniosek o wpis do rejestru możesz złożyć za pośrednictwem internetu bądź w formie tradycyjnej (osobiście albo listownie). Z tytułu zarejestrowania działalności nie pobiera się opłaty. 

Działalność gospodarcza lekarza jest prowadzona pod firmą, czyli określeniem wyróżniającym praktykę lekarską wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska konkretnej osoby ją wykonującej. Musisz również wskazać rodzaj wykonywanej działalności. W zakresie przeważającej wybierz praktykę lekarską ogólną, praktykę lekarską specjalistyczną bądź praktykę lekarską dentystyczną. 

Musisz również zdecydować, w jakiej dacie rozpoczniesz prowadzenie działalności. Od tego momentu będziesz mógł świadczyć usługi medyczne, ale również będziesz zobowiązany do zapłaty podatku. We wniosku o rejestrację działalności gospodarczej lekarza powinieneś podać również inne dane, takie jak na przykład dane pełnomocnika, adres do doręczeń czy dane do kontaktu. 

Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej lekarz otrzyma NIP oraz REGON. Będzie również zmuszony do zgłoszenia się do ZUS w celu uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne. 

Jakich jeszcze formalności musi dopełnić lekarz rozpoczynający działalność gospodarczą?

Jeśli zastanawiasz się, jak założyć gabinet lekarski, musisz mieć świadomość, że rejestracja w CEIDG to nie jedyne formalności, które przed Tobą stoją. Jesteś również zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Możesz skorzystać z formularza elektronicznego. 

We wniosku musisz wskazać dokładny adres, pod którym będziesz świadczył usługi. Musisz również dołączyć:

  • dowód uiszczenia opłaty od wniosku, 
  • oświadczenie o spełnieniu warunków prowadzenia indywidualnej praktyki lekarskiej, 
  • oświadczenie o objęciu ubezpieczeniem, 
  • oświadczenie o prawdziwości i kompletności danych. 

Gdyby okazało się, że Twój wniosek ma braki formalne, zostaniesz wezwany do ich uzupełnienia. Będziesz miał na to 7 dni. 

Na podstawie przedstawionych informacji nie ma wątpliwości, że założenie indywidualnej praktyki gospodarczej nie jest skomplikowane ani kosztowne. Dzięki możliwości załatwienia wszystkich formalności przez internet, przyspiesza się perspektywa rozpoczęcia działalności w formie własnego gabinetu.

Call Now Button