Jaka forma opodatkowania dla psychologa?

Zmiany w przepisach dotyczących formy opodatkowania to dla przedstawicieli zawodów z zakresu ochrony zdrowia codzienność. Z tego względu warto regularnie weryfikować regulacje i sprawdzać opłacalność poszczególnych rozwiązań. Zastanawiasz się, jaka forma opodatkowania dla psychologa będzie najlepsza? Zapoznaj się z dostępnymi rozwiązaniami i dokonaj świadomego wyboru. 

baner forma opodatkowania

Dlaczego warto rozważyć zmianę formy opodatkowania? 

 Od 2022 roku zmienił się sposób naliczania składek zdrowotnych. Aktualnie nie można już odliczać ich od podatku. Z tego względu dla wielu osób konieczne stało się ponowne dokonanie przeliczeń i weryfikacja opłacalności stosowanych w zakresie opodatkowania rozwiązań. 

Rozliczenie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest aktualnie szczególnie opłacalne, ponieważ w jego przypadku stawka składki zdrowotnej jest bardzo konkurencyjna. Jej ostateczna wysokość zależy od osiąganych przychodów. 

Jeśli znajdujesz się w średniej i zarabiasz od 60 do 300 tysięcy złotych rocznie, podstawa obliczenia składki zdrowotnej wyniesie sto procent przeciętnego wynagrodzenia. W ten sposób zobowiązanie wyniesie 559,89 złotych. Gdyby okazało się, że Twoje przychody nie przekraczają 60 tysięcy złotych, do wyliczeń znajdzie zastosowanie 60 procent przeciętnego wynagrodzenia. W ten sposób może się okazać, że psycholog, stosując ryczałt w 2022 roku, będzie płacić składkę zdrowotną w wysokości 335,94 zł. 

W przypadku osób zarabiających bardzo dużo jak na polskie standardy, tj. więcej niż 300 tysięcy złotych rocznie, za podstawę wymiaru składki przyjmuje się 180 procent przeciętnego wynagrodzenia. Składka zdrowotna wyniesie wtedy 1007,81 złotych. 

Ryczałt dla psychologa – jaka będzie stawka? 

Do niedawna wiążąca w ramach ryczałtu psychologa stawka opodatkowania wynosiła 17%. Nowy rok przyniósł dla tej branży pozytywne zmiany. Załapali się na nie również psychoterapeuci. 

Psycholog na ryczałcie w 2022 roku będzie się rozliczać według stawki 14% od przychodu. Taka zmiana jest możliwa dzięki wyłączeniu tej grupy z grona wolnych zawodów. Aktualnie psychologowie i psychoterapeuci są uznawani według ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1993) za świadczących usługi w zakresie zdrowia psychicznego. 

Ryczałt, skala podatkowa czy podatek liniowy – jaka forma opodatkowania dla psychologa będzie lepsza? 

Do niedawna wysokość opodatkowania ryczałtem była taka sama, jak w zakresie pierwszego progu podatkowego. Zmiany, które weszły w życie od nowego roku, czynią ryczałt jeszcze lepszym wyborem dla psychologów. Ostateczna odpowiedź na pytanie, jaka forma opodatkowania dla psychologa będzie lepsza w 2022 roku, wymaga analizy wysokości wydatków, które ponosi konkretny przedstawiciel zawodu. 

Psycholog i ryczałt w 2022 roku łączą się świetnie, gdy prowadzona działalność gospodarcza nie wiąże się z ponoszeniem znacznych wydatków. Ryczałt dla psychologa sprawdzi się w ramach niewielkich działalności gospodarczych oraz wielu psychologów, niezależnie od rozmiarów przedsiębiorstwa. Wynika to bowiem ze specyfiki tej konkretnej branży. 

Rozliczenie na zasadach ogólnych i w formie liniowej różni się od ryczałtu tym, że ostatnie z rozwiązań wyłącza możliwość pomniejszenia podatku o ponoszone wydatki. Jeśli ciężary prowadzonej działalności gospodarczej są znaczne i spełniają kryteria do uznawania ich za koszty uzyskania przychodu, być może lepiej sprawdzą się dwie pierwsze opcje. W tym przypadku wydatki muszą być regularne, aby pomniejszanie podatku było możliwe i znaczące. 

Jeśli zastanawiasz się, jaka forma opodatkowania dla psychologa jest aktualnie najbardziej opłacalna, skorzystaj z pomocy doświadczonych specjalistów. Dzięki regularnemu weryfikowaniu zmian w przepisach zaproponujemy Ci najlepsze dostępne rozwiązania. Być może okaże się, że jako psycholog powinieneś przejść na ryczałt w 2022 roku. 

Call Now Button