Lekarz a kasa fiskalna – co warto wiedzieć?

Obecność kasy fiskalnej w gabinecie lekarskim nie jest dla większości pacjentów zdziwieniem. Świadczenie odpłatnych usług medycznych wiąże się z koniecznością rejestrowania transakcji. Taki obowiązek na lekarzy nakładają powszechnie obowiązujące przepisy. Czy jednak jest on nieograniczony? Sprawdź, czy lekarze muszą mieć kasy fiskalne i dowiedz się, jakie zasady obowiązują w tym zakresie. 

baner kasa fiskalna

Czy lekarz musi mieć kasę fiskalną? 

Kasa fiskalna dla lekarzy jest w większości przypadków obowiązkiem. Jeśli medyk prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia odpłatnych usług medycznych, musi zadbać o prawidłowość rejestracji transakcji. 

Zasady obejmujące kasy fiskalne lekarzy reguluje przede wszystkim Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. To właśnie na tej podstawie można ustalić, czy w danym przypadku lekarz musi mieć kasę fiskalną. 

Należy jednak podkreślić, że co do zasady kasa fiskalna to jeden z podstawowych elementów wyposażenia prywatnego gabinetu lekarskiego. Nie ma przy tym znaczenia, czy usługi medyczne są świadczone na miejscu czy w domu pacjenta. 

baner

Od kiedy lekarz musi mieć kasę fiskalną? 

Kasy fiskalne lekarzy są obowiązkowe od 2017 roku. Przepisy wprowadzają co prawda możliwość zwolnienia z ich posiadania w niektórych przypadkach, jednak większość medyków i tak musi właśnie w ten sposób rejestrować transakcje. 

W art. 4 ust. 3 pkt 2 wspomnianego rozporządzenia wskazano, że zwolnienie obowiązuje np. jeżeli świadczenie usług medycznych ma miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków. Dyspozycję wskazanego przepisu spełniają teleporady, jednak warto podkreślić, że w rzeczywistości niewielu lekarzy ogranicza swoją działalność tylko do świadczenia pomocy medycznej na odległość. Jeśli specjalista dodatkowo oferuje usługi w formie tradycyjnej, to i tak musi mieć w gabinecie kasę fiskalną. 

Brak sprawnej kasy fiskalnej może się wiązać z nałożeniem wysokiej kary. Niższe sankcje są przewidziane dla lekarzy, którzy nie dopełnili obowiązku wykonywania przeglądu technicznego kasy. 

Kasy fiskalne online dla lekarzy od kiedy

Od 2021 roku kasa fiskalna dla lekarzy jest prowadzona online. Zmiana została wprowadzona ze względu na potrzebę usprawnienia kontroli urzędu skarbowego nad realizowanymi transakcjami. Dzięki kasom fiskalnym online ma zmniejszyć się rozmiar szarej strefy. W założeniu rozwiązanie powinno przyczynić się do zminimalizowania skali nieewidencjonowanej sprzedaży towarów i usług. 

Kasa dla lekarzy online jest podłączona na stałe do internetu. Dzięki temu niezwłocznie po zarejestrowaniu transakcji informacje na jej temat są przekazywane do Krajowej Administracji Skarbowej. 

Warto podkreślić, że obowiązek posiadania takich kas fiskalnych dotyczy nie tylko lekarzy. Na skutek nowelizacji przepisów wiele branż zostało zobligowanych do wymiany kas. Zmiany są kierowane głównie do branż wrażliwych (np. świadczenie usług prawnych). 

Kasa fiskalna u lekarzy – wykorzystanie  

Na podstawie przedstawionych informacji nie ma wątpliwości, że kasy fiskalne lekarzy stanowią obowiązkowe wyposażenie wielu gabinetów lekarskich. W tych okolicznościach – aby dopełnić ustawowych wymogów – trzeba zadbać o dostosowanie swojej działalności do przepisów. 

Jeśli masz wątpliwości co do tego, jaka kasa fiskalna dla lekarzy jest potrzebna w Twoim przypadku i jakie obowiązki się z nią wiążą, skorzystaj z porady w tym zakresie. Obecnie kasy fiskalne lekarzy mogą być wygodne w użytkowaniu i dostosowane nawet w przypadku wizyt domowych (urządzenia mobilne). Koszt urządzenia zależy m.in. od marki i rodzaju wykorzystanych podzespołów, ale waha się zazwyczaj od 1000 do 3000 złotych. 

Call Now Button