Najlepsza forma opodatkowania dla lekarza

Branża medyczna jest związana z dużą odpowiedzialnością. Mimo braku czasu na zajmowanie się kwestiami formalnymi, niestety każdy lekarz musi zadbać również o swoje zobowiązania podatkowe. Dzięki pomocy specjalistów możliwe jest dopełnienie wszystkich obowiązków bez potrzeby angażowania się w tę kwestię. Ustal, jaka forma opodatkowania jest dla lekarza najkorzystniejsza i sprawdź, które rozwiązanie sprawdzi się w Twoim przypadku. 

baner najlepsza forma opodatkowania dla lekarza

Jakie zmiany przyniósł dla lekarzy nowy rok?

Lekarze do tej pory wybierali często opodatkowanie w oparciu o kartę podatkową. Było to rozwiązanie bardziej opłacalne niż skala podatkowa (17 albo 32%) z uwagi na wysokie przychody. 

Nowy rok przyniósł duże zmiany dla całej gospodarki, w tym w zakresie podatków. Aktualnie przedstawiciele branży medycznej bardzo często preferują wybór podatku liniowego bądź ryczałtu, ponieważ od 1 stycznia 2022 roku lekarze-podatnicy, którzy prowadzą działalność obejmującą świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej bądź osób fizycznych w ramach prowadzonej przez nie działalności, nie mają możliwości wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej. 

Zmiany dotyczą więc wszystkich lekarzy, którzy dotychczas jako odbiorców świadczeń wskazywali innych przedsiębiorców. Do takich osób są stosowane ogólne zasady opodatkowania (skala podatkowa), chyba że podejmą one działania zmierzające do zmiany formy. 

Lekarz na kontrakcie a podatek liniowy bądź ryczałt – na czym polegają te formy i kto może z nich skorzystać?  

Podatek liniowy jest preferencyjną formą opodatkowania, w przypadku której stosuje się jednolitą stawkę podatku w wysokości 19%, bez względu na to, jak wysokie przychody osiągnie podatnik w danym roku kalendarzowym. Lekarz może dokonać wyboru takiego sposobu obliczania podatku, o ile nie świadczy usług na rzecz byłego bądź obecnego pracodawcy w roku, w którym świadczył już dla niego identyczne usługi w ramach umowy o pracę albo spółdzielczego stosunku pracy. 

Ryczałt polega na płaceniu podatku od przychodu, bez możliwości pomniejszenia należnego podatku o koszty uzyskania przychodu. W przypadku wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych sytuacja lekarzy będzie korzystniejsza niż w 2021 roku. Stawka podatku dla tej branży zależy od rodzaju prowadzonej działalności i wynosi od 2 do 17 procent. Z możliwości przejścia na tę formę opodatkowania będą jednak wyłączeni ci sami lekarze, co w przypadku podatku liniowego. 

Jakie kroki trzeba podjąć, aby skorzystać z opodatkowania podatkiem liniowym bądź ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych? 

Lekarz świadczący usługi w zakresie ochrony zdrowia może zmienić ogólne zasady opodatkowania, jednak w tym celu musi dodatkowo podjąć określone czynności. 

W pierwszej kolejności należy złożyć oświadczenie o wyborze określonej formy opodatkowania. Trzeba pamiętać, że w tym zakresie obowiązuje termin, którego przekroczenie uniemożliwia skorzystanie z opodatkowania w formie podatku liniowego bądź ryczałtu. Podatnik ma czas na dokonanie wyboru do 20 dnia następującego po miesiącu, w którym zostały osiągnięte pierwsze przychody z prowadzonej działalności. Gdyby świadczenie usług leczniczych zostało rozpoczęte w grudniu, przedsiębiorca będzie miał czas na złożenie oświadczenia do końca roku. 

Jeśli lekarz nie zdecyduje się na złożenie oświadczenia w przedmiocie formy opodatkowania poprzez wybór podatku liniowego bądź ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w określonym w przepisach terminie, jego dochody w 2022 roku zostaną opodatkowane według skali podatkowej. 

Dlaczego warto skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu albo podatku liniowego dla lekarzy? 

Wiesz już, kto może skorzystać z opodatkowania w formie tzw. podatku liniowego oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Należy podkreślić, że taki wybór dla lekarzy wiąże się z szeregiem korzyści. 

Podatek liniowy dla lekarza albo rozliczenie na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są możliwe w przypadku złożenia oświadczenia. Dzięki temu wysokość zobowiązania będzie znacznie niższa, zwłaszcza jeśli dany lekarz ma wysokie przychody lub w praktyce i tak nie odlicza kosztów uzyskania przychodu. Korzystna stawka sprawia, że wielu przedstawicieli branży medycznej decyduje się na podjęcie działań w celu zmiany sposobu rozliczenia i rezygnacji z opodatkowania w formie skali podatkowej. 

Opodatkowanie w formie podatku liniowego bądź ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych to aktualnie jedne z najkorzystniejszych rozwiązań dla lekarzy. Każdy przypadek jest jednak inny i ostateczna decyzja w zakresie wyboru formy opodatkowania powinna być dokonana po przeprowadzeniu dokładnej analizy Twojej sytuacji. W tym zakresie warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy dzięki wiedzy teoretycznej oraz doświadczeniu praktycznemu doradzą, w którym przypadku zaoszczędzisz najwięcej.  

Call Now Button