Ratownik medyczny a ryczałt 2022 – jaka forma opodatkowania?

Zawód ratowników medycznych – mimo że bardzo wymagający – jest coraz chętniej wybierany przez młodych ludzi. Również doświadczeni pracownicy są na tyle obciążeni pracą, że nie mają czasu na zajmowanie się kwestiami księgowymi. Duża ilość ratowników medycznych, a z drugiej strony ciągłe zmiany przepisów podatkowych, sprawiają, że konieczne jest przeanalizowanie zasad opodatkowania tej grupy zawodowej w 2022 roku. 

baner ratownik medyczny a ryczałt

Na czym polega opodatkowanie w formie ryczałtu? 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest formą opodatkowania, w której podatek płaci się od przychodu, bez prawa do pomniejszenia go o koszty prowadzenia działalności. To jedno z najprostszych i w wielu przypadkach najkorzystniejszych rozwiązań w zakresie rozliczeń. 

Wyboru ryczałtu dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie skarbowym w odpowiednim terminie. Możliwość skorzystania z rozliczenia w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest jednak ograniczona. Katalog podmiotów, które są uprawnione do takiego opodatkowania, jest określany w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 

Wysokość ryczałtu nie jest jednolita i zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Wartość waha się od kilku do kilkunastu procent. 

Zmiany w prawie – ryczałt ratownik medyczny 2022

Zagadnienie „ratownik medyczny a ryczałt” do 2022 roku nie budziło większych wątpliwości. Sytuacja zmieniła się na skutek nowelizacji przepisów, która weszła w życie w styczniu. 

Do tej pory w definicji wolnego zawodu można było znaleźć wykonywanie działalności gospodarczej między innymi jako lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, technik dentystyczny, felczer, położnik, pielęgniarz i fizjoterapeuta. Po zmianie wprowadzonej na początku 2022 roku wolny zawód nie obejmuje już medyków. Lekarze utracili więc prawo do rozliczania się w formie karty podatkowej. Zmieniła się również stawka ryczałtu obowiązująca w przypadku rozliczania się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. 

Czy zmiany objęły również ratowników medycznych? 

Ratownik medyczny a ryczałt – czy w 2022 roku takie połączenie będzie możliwe? 

Ryczałt dla ratownika medycznego w 2022 roku pozostaje niejasny dla wielu przedstawicieli tego zawodu. Wszystko dlatego, że zmiany przepisów sprawiły, że wolny zawód nie dotyczy już aktualnie działalności medyków. Okazuje się jednak, że mimo nowelizacji ratownik medyczny może wybrać ryczałt jako wiążącą formę opodatkowania swojej działalności. Wszystko dlatego, że zalicza się ją do kategorii „usług pogotowia ratunkowego”, która nie została wyłączona z listy. 

W nowym roku wysokość podatku, który obowiązuje tę grupę zawodową w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wynosi 14%. Stawka ta jest znacznie niższa niż w latach poprzednich. 

Ratownik medyczny – jaka forma opodatkowania jest najkorzystniejsza w 2022 roku?

Ryczałt dla ratownika medycznego w 2022 roku wydaje się najkorzystniejszym rozwiązaniem, jakie może wybrać w zakresie swoich rozliczeń przedstawiciel tej grupy zawodowej. Obniżenie stawki z 17 do 14 procent to znaczne ułatwienie i sposób na oszczędności. Nawet biorąc pod uwagę podwyższenie składki zdrowotnej w przypadku ryczałtu, ratownik medyczny może w 2022 roku zachować w swoim portfelu nawet kilka tysięcy złotych, wybierając opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Korzyści będą prawdopodobnie rosnąć wraz ze wzrostem rocznych zarobków. 

Inne dostępne formy opodatkowania są w większości przypadków znacznie mniej korzystne. Należy jednak pamiętać, że ostateczny wybór formy opodatkowania powinien zostać dokonany z uwzględnieniem uwarunkowań konkretnej działalności. Jeśli nie wiesz, jaką decyzję podjąć, skorzystaj z pomocy doświadczonych specjalistów. 

Call Now Button