Ryczałt dla lekarzy 2023

Nowy rok prawie zawsze wiąże się ze zmianami podatkowymi. Lekarze od wielu miesięcy muszą się mierzyć z ciągłymi modyfikacjami przepisów, które ich dotyczą. Kto będzie mógł płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2023 roku? Jakie limity obejmie ryczał dla lekarzy 2023? 

Polski Ład ryczałt dla lekarzy – jakie zmiany przyniósł 2022 rok? 

W 2022 roku weszły w życie przepisy ustawy Polski Ład, które wprowadziły nowe regulacje dotyczące form opodatkowania lekarzy oraz pracowników medycznych. Z tego powodu ryczałt dla lekarza 2022 przyjął nowe stawki. Od stycznia to 14% przychodów. 

To nie jedyne zmiany. Wcześniej lekarze mogli się rozliczać na podstawie karty podatkowej. Od 2022 roku nie ma również możliwości odliczenia podatku od części składki zdrowotnej. 

baner

Kto nie może korzystać z ryczałtu dla lekarzy? 

Mimo zmian nie każdy lekarz mógł w 2022 roku korzystać z ryczałtu dla lekarzy. Z grupy wyłączono tych medyków, którzy uzyskiwali przychody za świadczenie wobec pracodawcy usług tożsamych do tych, które były wykonywane również w poprzednim roku. 

Dodatkowo ryczałt dla lekarzy w nowym ładzie był również wykluczony w przypadku, gdy dana osoba fizyczna korzystała z opcji zwolnienia od podatku dochodowego, osiągnęła przychody z indywidualnej działalności gospodarczej w kwocie powyżej 2 milionów euro, uzyskiwała przychody z działalności w postaci apteki, kantoru lub handlu częściami do pojazdów mechanicznych oraz która wykorzystała wcześniej formę opodatkowania w ramach karty podatkowej. 

Nowy Ład ryczałt dla lekarzy zmiany 2022 – co z pozostałymi zawodami medycznymi? 

Zmiany w przepisach w 2022 roku doprowadziły do sytuacji, w której nie wszyscy przedstawiciele zawodów medycznych zostali objęci regulacjami dotyczącymi ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nowelizacja w zakresie kwot wolnych od podatku nie dotyczyła tych medyków, którzy już rozliczali się ryczałtowo. 

Zmiany w ryczałcie dla lekarzy 2022 były skierowane do osób, które do tej pory rozliczały się z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych. W ich przypadku przejście na ryczałt wiązało się z obniżeniem podatku do znacznie niższych stawek. 

Wspomniana stawka ryczałtu w wysokości 14% dotyczy nie tylko lekarzy, ale również dentystów, pielęgniarek i położnych. Przed zmianami wynosiła nawet 17%. 

To nie koniec zmian – kolejne już niedługo – ryczał dla lekarza 2023

Nowy rok przyniesie kolejne zmiany w zakresie opodatkowania. Od stycznia 2023 każdy lekarz, który osiąga przychody z najmu nieruchomości (najem prywatny lokali mieszkalnych bądź usługowych) będzie rozliczał się na podstawie ryczałtu od uzyskanych przychodów. Nie będzie już możliwe rozliczenie na zasadach ogólnych i odliczenie kosztów. Stawka ryczałtu to 8,5 albo 12,5% (wyższa zostanie zastosowana po przekroczeniu 100 tysięcy złotych). 

Rozliczenie ryczałtu dla lekarza 2023 

W przypadku rozliczenia na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zasadą jest comiesięczne obliczanie i płacenie podatku w terminie do 20 dnia kolejnego miesiąca. Wyjątek umożliwiający rozliczenie kwartalne dotyczy tych podatników, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej lub których otrzymane przychody nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartości 200 000 euro. 

Podatnicy rozliczający się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2023 roku powinni rozliczyć się do 2 maja. Czas na złożenie zeznania podatkowego został wydłużony w porównaniu do lat wcześniejszych, gdy obowiązywał termin do końca lutego roku następującego po roku, za którym składane jest rozliczenie. Do urzędu skarbowego trzeba złożyć PIT-28. 

Ryczałt dla lekarza 2023 – czy jest korzystny? 

Ryczałt dla lekarzy 2023 wydaje się atrakcyjną formą opodatkowania działalności gospodarczej medyków. Jeśli lekarz albo przedstawiciel innego wolnego zawodu związanego ze świadczeniami medycznymi nie ponosi istotnych kosztów w związku z prowadzeniem działalności – co w praktyce ze względu na specyfikę indywidualnej praktyki jest częstą sytuacją – atrakcyjna stawka ryczałtu pozwala na korzystne rozliczenie podatku od uzyskiwanych przychodów. 

Call Now Button