Ryczałt dla pielęgniarki 2023 – jaka forma opodatkowania?

Opodatkowanie przychodów osób działających w branży medycznej od wielu lat wiąże się z komplikacjami ze względu na częste zmiany przepisów oraz trudności w kwalifikowaniu niektórych czynności zawodowych oraz form świadczenia usług. 2032 rok przyniósł kolejne zmiany w tym zakresie, głównie ze względu na wprowadzenie „Polskiego Ładu”. Sprawdź, jaka forma opodatkowania dla pielęgniarki jest aktualnie najlepsza. 

baner

Przepisy dotychczasowe

Do 2022 roku jako dogodna forma opodatkowania dla pielęgniarki była czasami określana karta podatkowa. Nowelizacja ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne sprawiła, że aktualnie podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, nie mogą korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej, jeżeli wykonują tę działalność na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej bądź osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Możliwość rozliczenia w formie karty podatkowej została więc wyłączona w przypadku pielęgniarek zatrudnionych np. w szpitalach czy przychodniach. 

Aktualne możliwości w zakresie rozliczenia dla pielęgniarek

W 2023 roku forma opodatkowania dla pielęgniarki może obejmować:

  • zasady ogólne, a więc rozliczenie na podstawie skali podatkowej; 
  • podatek liniowy, 
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. 

Pierwsze z rozwiązań jest statystycznie najczęściej wybieraną formą opodatkowania w Polsce w przypadku osób fizycznych. Polega ono na przyjęciu za podstawę opodatkowania dochodu osiągniętego w danym roku kalendarzowym, tzn. kwota przychodów pomniejszona o koszty ich uzyskania. W zależności od tego, do którego progu trafia podatnik, zastosowanie znajdzie odpowiednia stawka podatku. 

Podatek liniowy uwzględnia stałą stawkę podatku niezależnie od wysokości uzyskanego dochodu. Jest więc szczególnie chętnie wybierany przez osoby zarabiające dużo.  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stanowi z kolei uproszczoną formę opodatkowania działalności gospodarczej, w której przedsiębiorcy nie mają możliwości pomniejszenia podatku o koszty uzyskania przychodu. 

Pielęgniarka na kontrakcie – które rozwiązanie wybrać? 

Zastanawiasz się, co może odliczyć pielęgniarka na kontrakcie? W praktyce takich kosztów jest zazwyczaj niewiele. Z tego powodu polecanym rozwiązaniem, z jakiego może skorzystać pielęgniarka, jest ryczałt 2022. 

Podjęcie ostatecznej decyzji w tym zakresie powinno być jednak poprzedzone dokładną analizą indywidualnej sytuacji. Każda pielęgniarka powinna sprawdzić, jakie dokładnie koszty działalności ponosi. Za wyborem innej formy opodatkowania niż ryczałt dla pielęgniarki mogą przemawiać m.in. wysokie opłaty za wynajem lokalu, znaczne wydatki na pensje dla pracowników czy duże koszty zakupu materiałów. 

Pielęgniarka jaki ryczałt 2023

Do 2022 roku pielęgniarki, lekarze i inni przedstawiciele zawodów medycznych rozliczali się stawką 17 procent podatku. Po ich wykreśleniu z grona wolnych zawodów podjęto decyzję o wprowadzeniu obniżonej stawki 14 procent podatku. Ostateczna wysokość składki będzie obliczana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, a to, jaki próg procentowy obejmie daną pielęgniarkę, będzie zależało od jej przychodów rocznych. 

Pielęgniarka a ryczałt – formę opodatkowania trzeba wybrać

W zakresie wyboru formy opodatkowania dla pielęgniarki bardzo ważne jest, aby pamiętać, że rezygnacja z opodatkowania na zasadach ogólnych wymaga złożenia oświadczenia w tym zakresie. Na wybór formy opodatkowania masz czas do dwudziestego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, bądź ewentualnie do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Call Now Button