Standard rachunku kosztów 2023 – jakie są obowiązki?

Obowiązek prowadzenia księgowości według standardu rachunku kosztów ma aktualnie kilka tysięcy podmiotów medycznych. Nie wszystkie placówki dostosowały jednak swoje działania do wymogów prawnych. Sprawdź, czym jest standard rachunku kosztów oraz jakie zasady wiążą się z jego wprowadzeniem. 

baner

Co to jest standard rachunku kosztów? 

Standard rachunku kosztów to podsystem informacyjny prowadzony w ramach rachunkowości, który ma informować właścicieli i osoby zarządzające o ponoszonych kosztach. 

Cele wprowadzenia standardu rachunku kosztów można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. 

Cele zewnętrzne obejmują przekazywanie danych do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Dzięki temu proces taryfikacji świadczeń zdrowotnych jest ujednolicony, a także zmniejsza się pole do pomyłek. 

Cele wewnętrzne to z kolei korzyści dla samego podmiotu prowadzącego nowy standard rachunku kosztów. Mowa tu przede wszystkim o uproszczeniach organizacyjnych w zakresie klasyfikacji kosztów. Ułatwione jest tworzenie raportów, a także ocena rentowności poszczególnych części podmiotu. 

Czy wszystkie podmioty medyczne mają obowiązek wdrożenia nowego standardu rachunku kosztów? 

Stosowanie standardu rachunku kosztów to obowiązek tych podmiotów, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Wyłączeni z tego zakresu są jednak świadczeniodawcy, którzy:

  • udzielają świadczeń opieki zdrowotnej wyłącznie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
  • nie prowadzą ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy o rachunkowości,
  • realizują czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne. 

Na tej podstawie należy wskazać, że o ile obowiązku wdrożenia nowego standardu kosztów nie ma np. podmiot udzielający świadczeń tylko w zakresie POZ, to od formalności nie ucieknie już podmiot, który obok świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej udziela również świadczeń np. z zakresu specjalistyki ambulatoryjnej. 

Trudności związane z rachunkiem kosztów

Zaplanowany termin wprowadzenia standardu rachunku kosztów zbiegł się w czasie z wybuchem pandemii koronawirusa. Podmioty medyczne – które są powołane do dbania o ochronę zdrowia – miały w tym okresie inne priorytety. Między innymi z tego powodu nie wszystkim placówkom udało się w pełni wdrożyć nowy standard rachunku kosztów. Najlepiej pod tym względem wypadły szpitale publiczne. 

Część podmiotów wstrzymała się z działaniami zmierzającymi do wdrożenia nowego standardu rachunku kosztów. Inne wprowadziły jedynie pewnie jego elementy. 

Główny problem przy wdrożeniu standardu rachunku kosztów 2023 to brak znajomości nowych zasad wśród personelu. W tym zakresie konieczne są jasne wytyczne i szkolenia. Dodatkowo trudności wywołują również kwestie informatyczne. Dyrekcje placówek mają wątpliwości co do korzyści płynących ze zmian, co nie poprawia sytuacji. 

Korzyści z wdrożenia nowego standardu rachunku kosztów 

Wdrożenie nowego standardu kosztów to nie tylko obowiązek prawny. Ze zmian podmioty lecznicze mogą również czerpać liczne korzyści. 

Nowy standard rachunku kosztów ułatwia podejmowanie decyzji zarządczych. Uproszczona jest zarówno analiza kosztów podstawowej działalności, jak i funkcjonowania komórek pomocniczych. 

Informacje pozyskane dzięki wdrożeniu standardu rachunku kosztów mogą przydać się również do zaawansowanych analiz. Korzystać z nich mogą właściciele, dyrekcja i kierownicy w celu oceny rentowności, działalności finansowanej ze środków publicznych oraz działalności komercyjnej. 

Standard rachunku kosztów 2023 – podstawa prawna 

Standard rachunku kosztów 2023 opiera się o rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców. Akt prawny dokładnie wyszczególnia etapy kalkulacji kosztów oraz wskazuje pozostałe uwarunkowania prowadzenia rachunku kosztów na podstawie nowych regulacji. 

Rozporządzenie znajdziesz pod adresem https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002045

Call Now Button