Księgowość dla dentystów

Prowadzenie działalności związanej z usługami stomatologicznymi wymaga zadbania o dopełnienie wielu kwestii formalnych. Aby mieć możliwość poświęcenia odpowiedniej uwagi pacjentom, warto zadbać o odpowiednią pomoc. Biuro rachunkowe dla dentystów zapewnia wsparcie od profesjonalistów, którzy mają doświadczenie w obsłudze księgowej gabinetów stomatologicznych. 

księgowość prywatnych placówek medycznych meditax

Do kogo skierowane są usługi z zakresu księgowości dla dentystów? 

Księgowość dla stomatologii to usługi skierowane do dentystów niezależnie od formy prawnej założonej działalności. O odpowiednie prowadzenie rachunkowości musisz zadbać zarówno, jeśli prowadzisz indywidualną praktykę lekarską w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i w przypadku praktyki grupowej, która może być prowadzona np. w formie spółki jawnej bądź partnerskiej, podlegającej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Jaką formę opodatkowania dla dentysty wybrać? 

Księgowość dla stomatologii wymaga wyboru formy opodatkowania. Do dyspozycji masz kilka rozwiązań, w tym opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz na podstawie karty podatkowej. Wymienione rozwiązania różnią się sposobem obliczania podatku i wpływają na jego wysokość. 

To, jaką formę opodatkowania warto wybrać w konkretnym przypadku, zależy od wielu czynników, w tym przede wszystkim od rodzaju prowadzonej działalności. Odpowiednia forma opodatkowania pozwala zoptymalizować koszty i usprawnić prowadzenie biznesu. 

Biuro rachunkowe dla dentystów 

Biuro rachunkowe dla dentystów pomaga w doborze odpowiedniej formy opodatkowania. Przepisy podatkowe zmieniają się dynamicznie. Dla osoby, która nie ma doświadczenia w temacie, ustalenie najbardziej opłacalnego sposobu obliczania podatku będzie trudne. Profesjonalne wsparcie z zakresu księgowości dla dentystów umożliwi przekazanie prowadzenia rozliczeń osobom doświadczonym w dziedzinie, które zadbają o poprawność dokumentacji i optymalizację. 

Usługi dentystyczne a podatek VAT 

Dostawa towaru bądź wykonanie usługi wiąże się z obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług. W niektórych sytuacjach istnieje jednak prawo do zwolnienia z opodatkowania. Taka możliwość dotyczy m.in. niektórych zawodów związanych z ochroną zdrowia. Jakie zasady w tym zakresie obowiązują dentystów? 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o VAT obowiązkowi z zakresu podatku od towarów i usług nie podlegają m.in. usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, psychologa czy pielęgniarki i położnej. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest jednak cel związany z diagnostyką bądź leczeniem (ochroną zdrowia). O ile więc część usług świadczonych przez dentystów może być zwolniona z podatku VAT, to usługi związane z medycyną estetyczną (np. wybielanie zębów) będą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23%. 

Wszelkie wątpliwości w zakresie kwalifikacji usług pod kątem prawa do zwolnienia z VAT warto skonsultować z biurem rachunkowym dla dentystów. 

Zwolnienie z VAT dla gabinetów stomatologicznych a faktury VAT

Obowiązkiem dentysty jest wystawianie faktur za świadczone usługi. Taki dokument nie różni się w tym przypadku od tego wystawianego przez innych przedstawicieli zawodów związanych z medycyną.

Faktura wystawiana przez stomatologa powinna zawierać m.in. numer, datę wystawienia, imię i nazwisko wystawcy oraz nabywcy oraz adres i NIP, nazwę wykonanej usługi i jej zakres, cenę oraz wysokość należności do zapłaty. 

Jeśli dana usługa stomatologiczna na podstawie przedstawionych powyżej zasad jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT, na fakturze nie trzeba uwzględniać kwoty podatku. W dokumencie należy zawrzeć informację, że usługa objęta fakturą jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Call Now Button