Polityka prywatności

Polityka prywatności to dokument, który zawiera informacje odnośnie przetwarzania przez spółkę MEDITAX.PL Sp. z o. o. Twoich danych osobowych oraz wykorzystywania na stronie www.meditax.pl  plików cookies.

Polityka została stworzona, abyś mógł łatwo sprawdzić w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, jakie to są dane i dlaczego to robimy, tzn. co jest naszym celem. W tym dokumencie możesz także sprawdzić kim jesteśmy, jak się z nami skontaktować w związku z Twoimi danymi osobowymi, a także jakie prawa Ci przysługują.

Spis treści

 1. Kim jesteśmy? – Administrator danych
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 3. Podstawa prawna
 4. Definicje
 5. Jakie dane osobowe zbieramy i dlaczego?
  1. Newsletter
  2. Zarządzanie stroną i zapewnienie jej bezpieczeństwa
  3. Wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z RODO
  4. Działanie formularza kontaktowego
  5. Przesyłanie treści o charakterze marketingowym, takie jak oferty, reklamy, informacje o promocjach lub organizowanych wydarzeniach
  6. Przetwarzanie danych kandydatów do pracy
 1. Zasady korzystania z plików cookies
 2. Informacja dla użytkowników profili, grup i fanpage’ów MEDITAX.PL w mediach społecznościowych
 3. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
 4. Jakie masz prawa?
 5. Kontakt
 6. Kim jesteśmy? – Administrator danych

Administratorem danych osobowych, które zbieramy poprzez swoją stronę internetową www.meditax.pl jest spółka MEDITAX.PL Sp. z o. o.  z siedzibą w Osielsku, ul. Centralna 12A, 86-031 Osielsko, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000996569, REGON: 523378305, NIP: 5543006860.

Jeśli chcesz się ze nami skontaktować w sprawie Twoich danych osobowych, napisz na adres e-mail: biuro@meditax.pl.

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych swoich klientów Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: iod@meditax.pl. Do IOD należy kierować tylko sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora w tym sprawy dotyczące realizacji praw osób, których dane dotyczą w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

 1. Podstawa prawna

Do przygotowania Polityki Prywatności zobowiązuje nas Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.), a dokładniej art. 13 RODO, który mówi o obowiązku Administratora poinformowania Cię o wszystkim tym, co tutaj przeczytasz.

Uzupełnieniem RODO jest ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.).

 1. Definicje

Administrator – czyli podmiot, który zarządza Twoimi danymi osobowymi i świadczy na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji o Twoich urządzeniach.

Cookies – czyli dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których korzystasz z mojej strony internetowej.

Cookies Administratora – czyli Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem strony sklodowscy.pl.

Cookies Zewnętrzne – czyli Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony sklodowscy.pl.

Serwis – czyli strona internetowa, na której się znajdujesz, działająca w domenie www.meditax.pl

Urządzenie – czyli elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego uzyskujesz dostęp do stron internetowej www.meditaxe.pl

Użytkownik – to między innymi Ty, czyli osoba korzystająca ze strony www.meditax.pl

 1. Jakie dane osobowe zbieramy i dlaczego?
 2. Newsletter

Na naszej stronie internetowej masz możliwość zapisania się na Newsletter. Możesz tego dokonać w wyznaczonym na stronie miejscu. Aby skutecznie zapisać się na newsletter należy podać swój adres e-mail oraz zaznaczyć przycisk „SUBSKRYBUJ” co oznacza zgodą na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Celem przetwarzania danych jest:

 • przesyłanie cyklicznego newslettera;
 • informowanie Cię o nowościach;
 • informowanie Cię o produktach;
 • pokazywanie Ci tego, czym obecnie się zajmujemy;
 • udoskonalanie jakości treści newslettera oraz lepszego doboru tych treści

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, co wynika z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje wyłącznie w związku z wyrażoną przez Ciebie zgodą na otrzymywanie newslettera.

Okres przechowywania danych osobowych:

Twoje dane osobowe, które podałaś aby otrzymywać mój newsletter będą przechowywane do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu lub dezaktywacji newslettera – link do wypisania się z newslettera znajduje się w każdej wiadomości, którą otrzymujesz.

 1. Zarządzanie stroną i zapewnienie jej bezpieczeństwa

Twoje dane osobowe są też przechowywane w celu:

 • właściwego zarządzania stroną. Są to: adres IP, dane o sesji oraz dane o przeglądarce. Dane te są zbierane automatycznie.
 • zapewnienia bezpieczeństwa Strony i innych użytkowników. Zbierane dane, to adres IP, nazwa przeglądarki, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane zbierane są automatycznie.

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, co wynika z art. 6 ust. 1 lit f RODO. Uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania strony oraz zapewnienie bezpieczeństwa strony i użytkowników.

Okres przechowywania danych osobowych:

Powyższe dane osobowe będą przechowywane do czasu utraty ich przydatności dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony oraz jej bezpieczeństwa.

 1. Wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z RODO

Twoje dane osobowe są przetwarzane również w celu zrealizowania obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do mnie lub informowania Cię o zagrożeniach dla Twojej prywatności. Wynika to z art. 6 ust. 1 lit c RODO.

W tym celu przechowywane będą Twoje dane w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, rodzaju żądania, danych dotyczących realizacji tego żądania, opisu zdarzenia stanowiącego naruszenie, określenia jego wpływu na prawa i wolności osoby fizycznej oraz opisu podjętych działań w tym zakresie.

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit c RODO.

Okres przechowywania danych osobowych:

W celu spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do mnie lub informowania Cię o zagrożeniach dla Twojej prywatności, dane będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia.

 1. Działanie formularza kontaktowego

W celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania przesłane za pomocą formularza kontaktowego będziemy przetwarzali podane przez Ciebie dane.

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest udzielona przez Ciebie zgoda, co wynika z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje wyłącznie w związku z wyrażoną przez Ciebie zgodą, a dane będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia.

 1. Przesyłanie treści o charakterze marketingowym, takie jak oferty, reklamy, informacje o promocjach lub organizowanych wydarzeniach

Na naszej stronie internetowej możesz także wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych w szeroko rozumianych celach marketingowych, przez co rozumiemy możliwość przesyłania do Ciebie różnymi kanałami informacji o naszej aktualnej ofercie, promocjach czy organizowanych wydarzeniach.

Celem przetwarzania danych jest:

 • informowanie Cię o nowościach i aktualnej ofercie;
 • informowanie Cię o produktach;
 • przedstawianie spersonalizowanych reklam lub ofert;
 • zapraszanie na organizowane wydarzenia.

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda, co wynika z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Okres przechowywania danych osobowych:

Twoje dane osobowe, które podałaś, aby otrzymywać treści marketingowe będą przechowywane do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu lub cofnięcia zgody.

 1. Przetwarzanie danych kandydatów do pracy

Ochrona danych osobowych kandydatów do pracy jest szczególnie istotna. W celu zapewnienia zgodnego z prawem, rzetelnego oraz przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych przygotowaliśmy poniższą informację. Określa ona w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa podczas udziału w naszych procesach rekrutacyjnych.

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym (np. w CV, liście motywacyjnym) w szczególności możemy przetwarzać następujące informacje o Tobie: imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe (np. e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania), informacje dotyczące Twojego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego, jak również Twój wizerunek (jeżeli zamieścisz swoje zdjęcie w dokumentach aplikacyjnych).

W przypadku przeprowadzenia testów kompetencji i udzielenia przez Ciebie zgody na udział w takich testach, przetwarzamy także informacje dotyczące Twojej wiedzy, umiejętności oraz właściwości osobowościowych (np. informacje o Twoich umiejętnościach językowych lub predyspozycjach do zajmowania określonego stanowiska).

Prosimy o nieumieszczanie w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych wrażliwych takich jak: dane o Twoim stanie zdrowia, niepełnosprawnościach, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych oraz innych danych określonych w art. 9 RODO. Jeśli podanie takich danych będzie konieczne ze względu na Twoją szczególną sytuację, będziemy Cię prosić o wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie takich danych.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 1. a) przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę, w ramach którego przesyłasz nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, w tym wyłonienia kandydatów do zawarcia umowy cywilnoprawnej (jeżeli taka forma zatrudnienia jest wskazana w ogłoszeniu o pracę);
 2. b) przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska, jeżeli wyraziłeś na to odrębną zgodę;

c)w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji, w celu sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (np. umowy o współpracy), a także przekazania Ci niezbędnych informacji dotyczących rozpoczęcia pracy;

 1. e) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o różne podstawy prawne w zależności od celu ich przetwarzania

a)Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy (art. 22 1) lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe) lub dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (np. Twoje oczekiwania finansowe, termin rozpoczęcia pracy/świadczenia usług) przetwarzamy, aby wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub ze względu na ich niezbędność do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i ich podanie będzie konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji;

 1. b) Twój adres e-mail oraz numer telefonu przetwarzamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający m.in. na możliwości prowadzenia rekrutacji drogą elektroniczną, sprawnej komunikacji z kandydatami. Podanie tych danych będzie konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji;

c)pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie Twojej zgody i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji (art. 6 ust.1 lit. a RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne.

Zgodnie z informacją zamieszczoną w ogłoszeniu o pracę, taką zgodę wyrażasz zamieszczając takie dane osobowe w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym i przekazując nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. Taką zgodę możesz wyrazić także w inny sposób wskazany przez nas dla określonych procesów rekrutacyjnych (np. składając określone oświadczenie w formie pisemnej lub zaznaczając wskazany przycisk wyboru);

 1. d) Twoje dane osobowe przetwarzamy do celów przyszłych rekrutacji w oparciu o Twoją zgodę (art. 6 ust.1 lit. a RODO), którą wyrażasz w sposób wskazany przez na dla danego procesu rekrutacyjnego (np. umieszczając wskazaną przez nas klauzulę zgody w swoim CV);
 2. e) w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji, Twoje dane osobowe przetwarzamy w zakresie niezbędnym do sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celu przekazania Ci informacji niezbędnych przed rozpoczęciem pracy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przekazaniu Ci informacji, które pomogą Tobie i nam najlepiej przygotować się do rozpoczęcia przez Ciebie pracy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. g) w przypadku ewentualnych nieporozumień pomiędzy Tobą a MEDITAX.PL w związku z procesem rekrutacji, przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami kierowanymi wobec nas przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust.1 lit. f RODO).

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 1. a) Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia rekrutacji:
 • na stanowisko, którego dotyczy Twoje zgłoszenie rekrutacyjne: przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a następnie przez okres około 6 miesięcy na wypadek, gdyby z jakichkolwiek względów wystąpiła potrzeba, aby powtórzyć proces rekrutacji,
 • przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji;
 1. b) w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji, Twoje dane osobowe przetwarzamy dalej w oparciu o zasady i okresy przetwarzania danych przewidziane dla pracowników, które zostaną Ci przekazane po rozpoczęciu pracy;

c)w przypadku ewentualnych nieporozumień między Tobą a spółkąMEDITAX.PL, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres 3 lat od zakończenia procesu rekrutacji. W określonych przypadkach możemy przetwarzać Twoje dane dłużej niż 3 lata, jeżeli taka konieczność wynika z przepisów prawa.

 1. Zasady korzystania z plików cookies

Jako MEDITAX.PL cenimy Twoją prywatność, dlatego chcemy Cię poinformować, w jaki sposób korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii (łącznie nazywamy je „cookies”).

Administratorem danych osobowych zebranych za pomocą cookies jesteśmy my –MEDITAX.PL Sp. z o. o.

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Twojego urządzenia. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować wykorzystywane przez Ciebie oprogramowanie i dostosować ustawienia strony indywidualnie dla każdego użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Używamy cookies różniących się od siebie zarówno cyklem życia, jak i domeną internetową, z której pochodzą.

Ze względu na cykl życia cookies dzielimy na:

 • sesyjne – usuwane jednocześnie z zamknięciem przeglądarki internetowej,
 • trwałe – usuwane z upływem określonego z góry czasu, niezależnie od zamknięcia przeglądarki internetowej.

Ze względu na domeną internetową, od której pochodzą, cookies dzielimy na:

 • własne – ustawiane przez serwery internetowe naszych serwisów,
 • osób trzecich (naszych partnerów) – ustawiane przez serwery internetowe innych stron niż nasze serwisy.

W jakich celach używamy cookies i czy potrzebna jest zgoda?

Lp.Rodzaj cookiesCzy zgoda jest wymagana?Cel
1.Funkcjonowanie serwisu   [Cookies niezbędne]Zawsze aktywne   Zgoda nie jest wymaganaNie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. Dzięki nim możemy także zapobiegać oszustwom i wykrywać błędy.   Te cookies są zawsze aktywne i nie można ich wyłączyć.

Jakie informacje o Tobie zbieramy?

Za pomocą cookies możemy zbierać następujące informacje o Tobie:

 • dane dotyczące Twojego urządzenia (m.in. ID urządzenia, adres MAC, adres IP, system operacyjny, ustawienia urządzenia, w szczególności ustawiony język, rozdzielczość ekranu, rodzaj przeglądarki internetowej),
 • dane dotyczące Twoich wizyt na naszej stronie (m.in. czas i długość wizyty, data, odwiedzane podstrony w naszych serwisach, dane dotyczące wyszukiwania).

Cookies przechowywane są przez okres 1 roku.

Informacje dodatkowe dot. wtyczek Narzędzi społecznościowych

Na naszej stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Google, LinkedIN, Twitter, YouTube.

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu.

 1. Informacja dla użytkowników profili, grup i fanpage’ów MEDITAX.PL w mediach społecznościowych

W zależności od tego z jakich profili korzystasz, możemy przetwarzać następujące informacje o Tobie:

Facebook

Usługodawca – Facebook Ireland Limited (Facebook)

Zakres danych:

Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe(avatar), informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym, informacje o lokalizacji, treść korespondencji, którą do nas kierujesz (np. za pośrednictwem aplikacji Facebook Messenger), komentarze oraz inne treści, jakie zamieszczasz na naszym profilu Facebook.

Współadministrowanie.

Możemy przetwarzać dane statystyczne o Twojej aktywności na naszym profilu. W tym zakresie dochodzi do współadministrowania Twoimi danymi pomiędzy MEDITAX.PL i Facebook na potrzeby statystyk. Uzgodnienia określające zakres współadministrowania, w tym zasady odpowiedzialności za przetwarzanie Twoich danych osobowych, znajdziesz na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Zgodnie z tymi zasadami Facebook zobowiązuje się przejąć podstawową odpowiedzialność za przetwarzanie Twoich danych na potrzeby statystyk oraz za wypełnienie wszystkich stosownych zobowiązań określonych w RODO w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby statystyk. Więcej informacji odnośnie przetwarzania Twoich danych przez Facebook znajdziesz na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanati.

LinkedIn

Usługodawca: LinkedIn Ireland Unlimited Company (LinkedIn)

Zakres danych: Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe(avatar), informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym, informacje o poszukiwanej pracy, komentarze oraz inne treści, jakie zamieszczasz na naszym profilu LinkedIn.

Więcej informacji odnośnie przetwarzania Twoich danych przez LinkedIn znajdziesz na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Youtube

Usługodawca: Google Ireland Limited (YouTube)

Zakres danych: Twoje imię, nazwisko, nazwa użytkownika, treść udostępnianych przez Ciebie wpisów oraz komentarzy.

Więcej informacji odnośnie przetwarzania Twoich danych przez YouTube znajdziesz na stronie: https://policies.google.com/privacy

Twoje dane osobowe przetwarzamy na naszych profilach w celu:

 1. zarządzania naszymi profilami w mediach społecznościowych, w tym w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników dyskusji   na   naszych   profilach, w   tym usuwania   komentarzy naruszających   prawo, dobre   obyczaje   lub   regulamin   serwisu społecznościowego, na którym prowadzimy nasz profil;
 2. prowadzenia   z   Tobą   korespondencji   związanej   z   tematem konkretnego profilu i wszystkimi tematami, z którymi się do nas zwrócisz;
 3. marketingu i promocji naszych produktów i usług;
 4. analizy aktywności użytkowników naszych profili, w tym w celu zbierania danych o liczbie polubień, komentarzy i udostępnień naszego profilu lub zamieszczonych na nim treści;
 5. prowadzenia konkursów na naszych profilach

Twoje dane osobowe przetwarzamy na naszych profilach w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający m.in. na:

 1. zapewnianiu porządku i bezpieczeństwa na naszych profilach poprzez moderację wpisów i komentarzy użytkowników naszych profili;
 2. budowaniu pozytywnych relacji z użytkownikami naszych profili, w szczególności poprzez prowadzenie z nimi korespondencji i organizowanie konkursów;
 3. marketingu naszych produktów i usług;
 4. analizie aktywności użytkowników naszych profili, aby jak najlepiej dopasować zamieszczane tam treści do ich potrzeb.
 5. W przypadku konkursów, jeżeli jesteś zwycięzcą określonego konkursu, będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe także w celu realizacji ciążących na nas obowiązków podatkowych związanych z rozliczeniem nagrody (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W zależności od celów przetwarzania Twoich danych osobowych na naszych profilach, przetwarzamy je przez następujące okresy:

 1. w przypadku skierowania przez Ciebie pytań lub reklamacji – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania oraz w celach dowodowych –przez okres 3 lat od momentu udzielenia Ci odpowiedzi;
 2. w przypadku marketingu naszych produktów i usług do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu na wykorzystywanie Twoich danych do tego celu, jednakże nie dłużej niż przez okres, kiedy nas obserwujesz;
 3. w przypadku analizy aktywności – do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu na wykorzystywanie Twoich danych do tego celu i uznania przez nas, że Twój sprzeciw jest zasadny, jednakże nie dłużej niż przez okres, kiedy nas obserwujesz;
 4. w przypadku konieczności zapewnienia porządku na naszych profilach – do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu na wykorzystywanie Twoich danych do tego celu i uznania przez nas, że Twój sprzeciw jest zasadny, jednakże nie dłużej niż przez okres, kiedy nas obserwujesz;
 5. w przypadku konkursów – przez czas trwania konkursu oraz przez okres nie dłuższy niż 3 lata od zakończenia danego konkursu m.in. w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z danym konkursem. Jeżeli jesteś zwycięzcą konkursu będziemy przetwarzali Twoje dane przez okres 5 lat licząc o końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z przyznaniem nagrody zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

dostawcy serwisów społecznościowych, na których prowadzimy nasze profile (np. Facebook, LinkedIn, Google,), dostawcy usług marketingowych, dostawcy usług do obsługi korespondencji z użytkownikami oraz organy państwowe (np. policja, prokuratura, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy-EOG), gdyż niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych.

 1. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Dane udostępnione Administratorowi przez Użytkownika będą udostępnione wyłącznie tym podmiotom, z którymi Administrator podpisał wcześniej umowę powierzenia, a przekazanie tych danych jest niezbędne ze względu na zewnętrzne świadczenie usług na rzecz Administratora, np. w zakresie udostępniania platformy mailingowej, księgowości, obsługi informatycznej i zabezpieczeń systemów informatycznych.

 1. Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

 • Dostępu do Twoich danych i kopii danych,
 • Prawo do poprawy (sprostowania Twoich danych),
 • Prawo do usunięcia danych – jeśli uważasz, że nie mamy prawa ich przetwarzać możesz żądać ich usunięcia,
 • Prawo ograniczenia przetwarzania danych – możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych do przechowywania uzgodnionych działań, jeśli Twoje dane są nieprawidłowe lub ich przetwarzanie jest nielegalne,
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu – możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do celów marketingowych, jeśli takie przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, a wówczas zaprzestaniemy takiego przetwarzania. Możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do innych celów, w tym również profilowania Twoich danych, jeśli podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes administratora. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie sprzeciwu poprzez określenie co stanowi szczególną sytuację, z uwagi, na którą składasz swój sprzeciw. Sprzeciw nie zostanie uwzględniony, jeśli wykażemy, że uzasadniony interes administratora jest nadrzędny wobec Twojego roszczenia lub że Twoje dane są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wobec Ciebie.
 • Prawo do przenoszenia danych – prawo do przenoszenia danych dotyczy danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, które dostarczyłeś nam na podstawie zgody lub umowy. Możesz je otrzymać w ustrukturyzowanym formacie np. xml albo możemy je przesłać bezpośrednio do wskazanego administratora danych.
 • Prawo do wniesienia skargi – jeśli uznasz, że przetwarzam Twoje dane niezgodnie z prawem możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa) lub innego organu nadzorczego,
 • W przypadku, gdy Twoje dane są przez nas przetwarzane na podstawie Twojej zgody, możesz ją w każdej chwili cofnąć, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania przeze nas tych danych, jeśli nie będzie istniała inna podstawa prawna dająca nam taką możliwość. Cofnięcie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem.
 1. Kontakt

Jeśli będziesz chciał skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: biuro@meditax.pl

Call Now Button